Program Akademik

Kurikulum ini berasaskan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Kementerian Pendidikan dan kurikulum yang dibentuk khas oleh MARA. Ia terdiri daripada subjek teras, subjek elektif dan subjek khas.

Subjek Menengah Rendah

Subjek Teras

Subjek Khas

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Pendidikan Islam / Moral
 • Geografi
 • Sejarah
 • Sains
 • Pendidikan Seni
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Sains Komputer
 • Kemahiran Berfikir
 • Kemahiran Belajar
 • Bahasa Arab

Subjek Menengah Atas

Subjek Teras

Subjek Elektif

Subjek Khas

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam / Moral
 • Matematik
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • English For Science Technology
 • Kimia
 • Fizik
 • Biologi
 • Matematik Tambahan
 • Prinsip Akaun
 • Teknologi Maklumat
 • Rekacipta
 • Sains Komputer
 • Senireka
 • Keusahawanan
 • Perkembangan Kerjaya & Kemahiran Berkomunikasi
 • Kemahiran Berfikir
 • Kemahiran Belajar

MRSM juga mengadakan program-program penghayatan akademik untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap subjek yang dipelajari. Program-program ini juga merupakan aktiviti yang memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan daya kreativiti mereka selain daripada mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Antara aktiviti-aktiviti tersebut ialah : -

i) Sambutan Hari Maulidur Rasul

ii) Sambutan Israk Mikraj

iii) Sambutan Hari Kemerdekaan

iv) Hari Bumi

v) Pertandingan Bahas

vi) Amali Haji

vii) Kem Cuti

viii) Minggu Kerjaya

ix) Pesta Type III

x) Minggu Aktiviti

xi) Tunas Saintis

xii) Olympiad Matematik

xiii) Amali Sembelihan