Bertanggungjawab :

1. Mengurus disiplin pelajar

- Menerapkan amalan dan nilai-nilai murni

- Penerapan peraturan dan undang-undang maktab

- Mengendalikan kes-kes tatatertib di maktab

- Penyediaan rekod disiplin dan laporan pelajar

2. Mengurus hal-hal bimbingan dan kaunseling

- Memantau kaunselor melaksanakan Program Bimbingan dan Kaunseling

- Memantau Program Kebajikan dan Orientasi

- Memastikan kaunselor menyediakan rekod bimbingan dan laporannya

3. Mengurus hal-hal pentadbiran

      - Memastikan Buku Rekod Data Pelajar dikemaskini

      - Mengurus kemasukan dan penempatan pelajar

      - Mengurus pertukaran pelajar

     - Mengurus surat akuan dan sijil-sijil

     - Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan

     - Memantau urusan pengendalian insuran pelajar

     - Memantau urusan pengangkutan pelajar

4. Mengurus hal-hal bantuan kewangan dan kebajikan pelajar

    - Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan

   - Memantau rekod biasiswa yang telah dikemaskini

   - Menentukan urusan tuntutan bayaran biasiswa pelajar mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Bahagian Biasiswa HEP

5. Mengurus hal-hal pentadbiran asrama

     - Menentukan kemasukan dan penempatan ke asrama

    - Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama

    - Memantau keselamatan dan kebersihan dalam asrama

   - Menyelaras penyeliaan makanan di dewan asrama

   - Menyelaras pengurusan hal-hal kesihatan dan kemudahan rawatan pelajar